Aby ubiegać się o rentę strukturalną rolnicy musieli spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musieli mieć ukończone 55 lat, dziesięcioletni okres pracy we własnym gospodarstwie i pięcioletni okres składkowy w KRUS-ie. Jak się okazało to nie wszystko. Rolnicy, którzy korzystali z dofinansowania unijnego na przykład na zakup maszyn mają drogę do rent strukturalnych przez jakiś czas zamkniętą. Jeżeli chodzi o generalna zasadę SAPARD SPO jest ona następująca: realizacja celu takiego programu musi trwać minimum 5 lat. Powiedział Grzegorz Spychalski Prezes ARiMR

Agencja Restrukturyzacji przyznaje jednak, że w sprawie SAPARDU nie ma jednoznacznej interpretacji. Rolnicy nie powinni jednak przekazywać gospodarstw dopóki wszystko się nie wyjaśni. Myślę, że dopiero ostateczna certyfikacja programu SAPARD, która zostanie przedstawiona czy to przez Europejski trybunał obrachunkowy, czy przez Komisje Europejską pozwoli co do ostatecznych rozstrzygnięć – dodał.

Na to trzeba jednak poczekać. Do tej pory z programu rent strukturalnych skorzystało ponad 50 tysięcy rolników. Nowe wnioski będzie można składać prawdopodobnie już pod koniec marca.

Źródło: TVP/ Redakcja rolna