Nie tylko osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego posiadający gospodarstwo rolne mogą ubiegać się o unijne dotacje. Mogą to zrobić też rolnicy, którzy założyli działalność gospodarcza i są ubezpieczeni w ZUSie.

Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ jednego z naszych czytelników wprowadzono w błąd. Poinformowano go, że z tego powodu nie będzie mógł skorzystać z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, aby zakupić ciągnik rolniczy. Nic bardziej błędnego.

Nie ma przeciwwskazań żeby osoba ubezpieczona w ZUSie mogła skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Jednak należy pamiętać o spełnieniu pozostałych warunków potrzebnych do otrzymania tego typu pomocy – informuje ARiMR.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym jako osoby wspólnie wnioskujące, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli:
- są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU,
- prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą,
oraz spełniają obowiązujące kryteria dostępu, dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji.

Źródło: farmer.pl