Pomoc taka wypłacana jest przez pięć kolejnych lat, a jej wysokość zależy od tego w jakim systemie jakości żywności bierze udział rolnik.    
Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości wynosi: 3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności"; 2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja"; 1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja"; 996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

Żywność, oznaczona specjalnym logotypem informującym, o tym, że produkt został wytworzony w oparciu o jeden z systemów jakości, ciszy się wśród konsumentów w Polsce i w całej Europie, dużą popularnością. Kiełbasa lisiecka, jałowcowa czy myśliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalańska to tylko niektóre produkty wytwarzane zgodnie z systemami jakości żywności. Produkowanie żywności w taki sposób wymaga od rolników ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego certyfikatu, a taki dokument można otrzymać jedynie wtedy, gdy kontrola przeprowadzona u rolnika potwierdzi, że wytwarza on żywność zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie jakości. Koszty takiej kontroli można sfinansować właśnie z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". Z ARiMR można otrzymać również w ramach tego działania pieniądze na refundację składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych, o ile rolnik do takiej grupy należy, a także zwrot kosztów poniesionych np. na zakup specjalistycznych publikacji (w przypadku systemu "Integrowana Produkcja").Droga do uzyskania takiego wsparcia rozpoczyna się od złożenia do ARiMR "Wniosku o przyznanie pomocy". Formularze można otrzymać w każdym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR.

Dotychczas z takiej pomocy skorzystało ponad 16 tysięcy rolników, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze ponad 21 milionów złotych.