Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał jeszcze w 1995 roku. W jego ramach gminy mogą starać się o wsparcie finansowe przeznaczane na ochronę terenów rolniczych, ich rekultywację i zagospodarowanie. Pieniądze na ten cel przekazuje samorząd województwa i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne środki zostaną przeznaczone na remonty bądź budowę dróg w 28 gminach. Dotacje dla poszczególnych gmin wahają się w granicach od 35 do 70 tys. zł.

- Pieniądze te poprawią choć trochę sytuację finansową gmin i w całości przeznaczone zostaną na remonty dróg - wyjaśnia wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. - Potrzeby są znacznie większe, dlatego to nie ostatnia pomoc na jaką możemy liczyć. W 2010 roku powiaty chełmski, krasnostawski i włodawski podzieliły się kwotą  ponad 1,3 miliona złotych z FOGRu. W następnych latach środki te pojawią się ponownie - zapewnia wicemarszałek.