Środki zostały już zatwierdzone, a ich uruchomienie nastąpi po wskazaniu najważniejszych zadań przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. O dotację wnioskował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wojewoda lubuski.

Pieniądze zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia mające istotne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a w szczególności ważne dla ochrony życia i mienia ludności regionu.

W lutym br. region lubuski otrzymał już 3 mln zł na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Środki te pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.