Kraje członkowskie będą mogły przesunąć do 15 proc. środków z pierwszego filara (płatności bezpośrednie) do drugiego (rozwój obszarów wiejskich), w latach 2014-2019 - wynika z dokumentu podsumowującego unijny szczyt ws. budżetu na lata 2014-2020.

Możliwy będzie również transfer w drugą stronę - kraje będą mogły wzmocnić płatności bezpośrednie, poprzez tzw. odwrotną modulację, czyli przesunięcie do 15 proc. środków z koperty II filara na rzecz płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.

Państwa, w których płatności bezpośrednie na ha są na poziomie niższym niż 90 proc. średniej płatności na ha w UE, czyli Litwa, Estonia, Łotwa, Bułgaria, Polska, Rumunia oraz Słowacja, mogą zdecydować aby przeznaczyć dodatkowe 10 proc. środków na płatności bezpośrednie.