Od 16 października Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Do dyspozycji ARiMR ma w przypadku płatności ONW 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych 1,54 mld zł. Wszyscy rolnicy pieniądze za te dopłaty muszą otrzymać do końca czerwca 2015 r.

Pierwsze decyzje o przyznaniu tych płatności zostają dostarczane do rąk rolników i ci w pierwszej kolejności otrzymają należne im kwoty. Wypłaty również już są realizowane.

Wśród rolników, u których ARiMR dopatrzyła się pewnych nieścisłości lub w roku bieżącym zostali wylosowani do kontroli raczej powinni się spodziewać decyzji i wypłat w późniejszych okresach.