Według informacji farmer.pl będą to:

Wrzesień:

- Rozwój usług rolniczych
- Zabezpieczenie przed ASF/klęskami
- Płatności dla przekazujących małe gospodarstwa

Październik:

- Rolniczy Handel Detaliczny
- Rozpoczęcie działalności pozarolniczej
- Inwestycje w nawodnienia

Listopad/Grudzień:

- Ochrona wód przed azotanami
- Inwestycje w obszarach Natura 2000

Przypominamy, obecnie trwają:

- Odtworzenie produkcji po klęskach – tylko do 31 sierpnia!
- Inwestycje w istniejące ekosystemy leśne
- Zdrowie i bezpieczeństwo PO RYBY
- Pomoc po suszy, zalaniach + COVID