Wiele biur powiatowych uruchomiło bądź uruchomi w najbliższych dniach dodatkowe punkty, w których oddelegowani pracownicy ARiMR będą przyjmowali wnioski od rolników.

Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2007 r. mija w czwartek 15 maja 2008 r. Po tym terminie, jeszcze przez 25 dni roboczych, czyli do 9 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi dopłata będzie wtedy obniżona o 1% za każdy dzień spóźnienia.

Do 8 maja rolnicy złożyli ponad 800 tys. wniosków o płatności bezpośrednie. Liczba ta nie uwzględnia wniosków wysłanych pocztą.

Źródło: ARiMR