Płatność związana z produkcją, należna do powierzchni uprawy pomidorów będzie przyznawana tylko do upraw założonych z rozsady (wyłączenie ze wsparcia upraw z siewu). Zaproponowano również, aby minimalna obsada roślin wynosiła 20 000 na hektar.

Jak podano w uzasadnieniu przedstawionego projektu rozporządzenia, zmierza to do ukierunkowania dopłat do „najbardziej wartościowych upraw”, a „Uprawa z rozsady zapewnia większą gwarancję uzyskania roślin o konkretnych cechach odmianowych. Jest mniej ryzykowna w porównaniu do uprawy z siewu, w przypadku której cały rozwój pomidora przebiega na polu. Ponadto, w uprawie z siewu początek dojrzewania następuje około dwa tygodnie później niż w uprawie z rozsady, co powoduje zwiększone ryzyko występowania chorób w takich uprawach. W opinii Instytutu obsada 20 000 sztuk na hektar ułatwia pielęgnację roślin i zbiór owoców bez uszkodzenia roślin, a ponadto zapewnia niezbędny przewiew i szybkie osuszenie roślin, co ma duże znaczenie w ochronie przed szkodnikami.” 

Nowe zasady mają wejść w życie 15 marca 2021 r., będą stosowane do przyznawania płatności za 2021 r. Natomiast do płatności za lata poprzednie będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.