- Dotychczas rolnik, który uczestniczył w programie rolnośrodowiskowym rolnictwo zrównoważone  program 1.1 ) nie mógł dostać dopłaty do roślin strączkowych ponieważ uprawa tych roślin była traktowana jako jedna z płodozmianu w okresie 5 lat. Interesuje mnie czy od 2015 roku dopłata do roślin wysokobiałkowych również będzie niedostępna dla uczestniczących w programie rolnictwo zrównoważone? – pyta czytelnik.

Przekazaliśmy te wątpliwości do Ministerstwa Rolnictwa.

„Odpowiadając na pytanie, czy beneficjent Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, realizowanego w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub realizowanego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzyma dopłatę do roślin wysokobiałkowych, Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi przekazuje następujące informacje.

Przepisy w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 oraz projektowane przepisy w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 nie przewidują ograniczenia w możliwości ubiegania się  o wsparcie do płatności związanej z produkcją do roślin wysokobiałkowych, o której mowa  w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Jednocześnie, ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, regulująca przyznawanie od 2015 r. m.in. płatności związanej z produkcją do roślin wysokobiałkowych, nie ogranicza możliwości ubiegania się o wsparcie do roślin objętych tą płatnością w ramach innych instrumentów, w tym w ramach ww. pakietów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020."