Płatności bezpośrednie będą przysługiwały aktywnemu rolnikowi, musi on zgłosić się po nie i uzyskać prawo do płatności – dokument, który będzie podlegał obrotowi.

Zasady  otrzymania tytułu „aktywnego rolnika” nie spełnia ten, czyja roczna wartość płatności nie przekracza 5 proc. dochodów z działalności pozarolniczej, zasady tej nie stosuje się dla rolników, którzy otrzymali w roku poprzednim mniej niż 5 tys. euro lub ten, którego tereny rolnicze to głównie tereny naturalnie utrzymywane w stanie umożliwiającym wypas zwierząt lub uprawę i jednocześnie nie wykonują oni minimalnej działalności rolniczej, określonej przez państwo członkowskie.

Zobacz projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku