Z tytułu ONW ma być wypłacone 1320 mln zł, a płatności zrealizowane to 47,7 proc., z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego trafiło do rolników 17,3 proc. z zaplanowanych na ten cel 816 mln zł,  a w ramach zalesiania przekazano 45,4 proc. z przeznaczonych na te płatności 110,5 mln zł.

W ramach rolnictwa ekologicznego nie wypłacono jeszcze nic z puli 316 mln zł, gdyż w ramach tego działania PROW jednostki certyfikujące przekazują ARiMR stosowne wykazy do warunków weryfikacji płatności do 30 listopada.

Ogółem planowane wydatki to 2562,5 mln zł, zrealizowano je w 32,1 proc.