Trudno otrzymać pełną informację ARiMR na temat stanu realizacji dopłat bezpośrednich.

Agencja raz podaje stan wypłat tylko z płatności bezpośrednich, innym razem dodaje do nich płatności obszarowe, a czasem nawet sumuje te płatności… I nigdy nie wiadomo, ile pieniędzy trafi do rolników w najbliższym czasie.

Więcej o ostatnich danych na temat stanu realizacji płatności bezpośrednich:

Kiedy przyjdą dopłaty?

Tym razem poprosiliśmy o dane dotyczące wypłaconych płatności obszarowych z PROW.

Jak podała ARiMR po prawie dwóch tygodniach, suma zrealizowanych płatności obszarowych z PROW z poszczególnych kopert finansowych (stan na 15 lutego 2021 r.) wygląda następująco:

- płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – 1 439,2 mln zł

- płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczna – 984,7 mln zł

- wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – 46,9 mln zł.

Wcześniej ARiMR podawała, że zaliczki dopłat bezpośrednich odebrało 1,275 mln rolników na kwotę 10,41 mld zł, a łącznie z płatnościami obszarowymi z PROW  (zaliczki tych płatności wynosiły 85 proc. należności) do rolników trafiło do końca listopada 12,5 mld zł.

Zatem tytułem zaliczek płatności obszarowych z PROW do rolników do końca listopada trafiło 2,1 mld zł. Stan na dziś to ok. 470 mln zł więcej. Czy to dużo, zważywszy dwa i pół miesiąca wypłaty pełnych dopłat?

Tymczasem zapowiadano przekazanie tylko z tytułu wypłaty zaliczek płatności obszarowych ok. 530 mln euro, tj. ok. 2 282 mln zł.

Więcej:

Od 16 października będą wypłacane 70-proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich 

Zwróćmy uwagę na dołączenie do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych jeszcze płatności ekologicznych, szczególnie wolno wypłacanych już w okresie zaliczkowym.

Więcej o wypłacie płatności ekologicznych:

Rolnicy ekologiczni wolniej otrzymują zaliczki i dopłaty bezpośrednie

W tym roku tempo wypłat miało być szybsze z powodu COVID-19, służyło temu zwiększenie zaliczek.

Nadal nie wiadomo też, jaki jest harmonogram wypłat i jakie plany ma agencja co do terminów wypłaty należności. A rolnicy czekają…