- 2012 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania płatności odłączonych od produkcji. Jest to faza schyłkowa tychże płatności - informuje ekspert branży tytoniowej. 

Rozporządzenie dot. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego
oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włóknozostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Łączna suma dofinansowania dla producentów tytoniu ma wynieść razem 48,891 mln euro. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na płatność niezwiązaną za 2011 r. wynosi równowartość w złotych: 31 273 000 euro - za tytoń jasny odmian typu Virginia oraz 17 618 000 euro - za tytoń jasny odmian typu Burley, tytoń ciemny suszony powietrzem oraz tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Jest to nieco niższa kwota niż w roku ubiegłym - 49,274 mln euro.W Polsce 99 proc. korzystających z tej płatności to właśnie producenci tytoniu.