W ubiegłym roku trzeba było czekać, bo zabrakło środków z funduszy na lata 2004-2006. Teraz okazało się, że zostały jednak pewne oszczędności z innych działań i można je wydać jeszcze tylko na zalesiania. A takie procedury niestety muszą trochę potrwać.

A to może potrwać jeszcze kilka tygodni. Do końca września zaś można składać wnioski na nowy program zalesiania.

Nowością jest to, że pod zalesianie można przeznaczyć także grunty nie wykorzystywane rolniczo, na których występują już tak zwane samosiejki.

Za zalesiania przysługują trzy rodzaje płatności. Pierwsza to wsparcie na zalesianie. Jest to w zależności od schematu od tysiąca siedmiuset do ponad sześciu tysięcy złotych za hektar. Przez pięć lat wypłacana jest premia pielęgnacyjna od blisko tysiąca do ponad dwóch tysięcy złotych na hektar rocznie.

Przez piętnaście wsparcie na zalesianie, czyli niecałe tysiąc sześćset złotych na hektar rocznie.


ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH 2007-13

stawki dopłat zł/ha rocznie

grunty rolne inne

wsparcie na zalesianie 4160-6260 1700-6260

premia pielęgnacyjna 970-1360 970-2050

premia zalesieniowa 1580 Źródło: MRiRW


Ta ostatnia płatność przysługuje tylko rolnikom, którzy zalesili grunty wcześniej przeznaczone pod uprawy.

Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji wpłynęło ponad 500 wniosków. Najwięcej młodych lasów przybędzie w województwie mazowieckim i na ziemi łódzkiej.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk