Plocke odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania Krzysztofa Jurgiela, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Roberta Telusa i Małgorzaty Sadurskiej (PiS) "w sprawie utraty przez 117 tysięcy polskich rolników 101 mln euro płatności obszarowych za 2012 r."

Plocke tłumaczył, że w 2012 r. wysokość dopłat bezpośrednich z budżetu UE dla Polski i nowych państw członkowskich osiągnie poziom 90 proc. płatności w 15 "starych" krajach UE. Państwa członkowskie mają prawo do dodatkowego wypłacenia środków rolnikom z krajowego budżetu. Jednak w tym samym czasie kraje piętnastki o 10 proc. zredukują dopłaty bezpośrednie. Dlatego, aby nie okazało się, że w "nowych" krajach dopłaty są wyższe, konieczne jest zmniejszenie wysokości krajowych dopłat uzupełniających - tłumaczył Plocke.

Podkreślił, że ten mechanizm dochodzenia do pełnych płatności z budżetu unijnego w 2013 r. został wynegocjowany przed podpisaniem traktatu akcesyjnego i rozpoczynał się od 25 proc. poziomu dopłat z UE plus 30 proc. z krajowego budżetu. - W obecnej perspektywie finansowej Unii nie było możliwości wynegocjowania zmiany tych zasad - powiedział.

W 2012 r. nie zmienią się kwoty dopłat z krajowego budżetu dla rolników otrzymujących do 5 tys. euro płatności bezpośrednich. Dobrowolne ograniczanie dopłat bezpośrednich na rzecz funduszy na rozwój wsi - tzw. modulacja - dotyczy gospodarstw otrzymujących płatności powyżej 5 tys. euro.

W grupie gospodarstw otrzymujących od 5 do 300 tys. euro redukcja dopłat wynosi 10 proc. - tłumaczył posłom Plocke. W grupie otrzymującej powyżej 300 tys. euro redukcja wyniesie 14 proc. Dotyczy to 240 gospodarstw w kraju, a kwota redukcji w tej grupie to 1,1 mln euro - podał.

W przypadku płatności dotyczących upraw polowych - zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych - modulacja będzie dotyczyła gospodarstw powyżej 25 hektarów - tłumaczył Plocke. Przykładowo podał, że gospodarstwo o powierzchni 50 ha będzie miało redukcję płatności z budżetu krajowego o 594 euro, o powierzchni 100 ha o 1689 euro, 500 ha o 10 446 euro, a przy tysiącu hektarów o 21 392 euro.

- Pieniądze, które nie trafią na dopłaty bezpośrednie, zostaną przeznaczone na inne cele w ramach budżetu resortu rolnictwa - zapewnił Plocke.

W Polsce dopłaty bezpośrednie dostaje ok. 1 mln 350 tys. gospodarstw.