Ryczałt dla małych gospodarstw to niejedyna zmiana, przygotowywania w nowym systemie dopłat bezpośrednich, który ma być wprowadzany po 2020 roku.

Więcej o ryczałcie:
Małe gospodarstwa z jednakowym ryczałtem z tytułu dopłat bezpośrednich

- Będzie obowiązek wprowadzenia kontroli – to się nazywa monitoring – gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie zdjęć satelitarnych z systemu Copernicus, tj.  Sentinel-1 i Sentinel-2 – mówiła niedawno w Sejmie Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW. - Obecnie toczy się dyskusja na forum wspólnotowym na temat okresu przejściowego, który państwa członkowskie miałyby na przystosowanie się do tych nowych metod kontroli. W Polsce Agencja Restrukturyzacji jest na dość zaawansowanym etapie przygotowań, jednak my zwracamy uwagę, że w państwach takich jak Polska, gdzie jest dużo małych, nieregularnych działek, zdjęcia, które udostępnia Sentinel – to jest bardzo wysoka rozdzielczość – one nie są dobrej jakości. W związku z tym nie można by było dokonać prawidłowej oceny, czy rolnik ma uprawę, czy wykonuje odpowiednie zabiegi, w związku z tym dalej trzeba by było utrzymywać kontrolę na miejscu – czyli inspektorzy musieliby do tych gospodarstw, gdzie nie dałoby się zobaczyć tego, co należałoby zobaczyć, czyli zidentyfikować ten plon, musieliby do tego gospodarstwa przyjść. Mówi się też o tym – i Agencja też już nad tym pracuje – o możliwości wykonywania zdjęć przez rolnika z geolokalizacją, tzn. rolnicy dostaliby odpowiednią aplikację i robiliby zdjęcie danej działki, przesłaliby bezpośrednio do agencji – i w związku z tym to zdjęcie, które dokładnie identyfikuje, jaka to jest działka, w którym miejscu, i pokazuje oczywiście, w jakim ta działka jest stanie, te zdjęcia pomogłyby jakoś sobie poradzić z tymi problemami, których zdjęcia satelitarne nie byłyby w stanie pokazać.

Więcej o systemach satelitarnych:

Nadzór satelitarny prawdę powie dopiero przy kontroli dopłat bezpośrednich?

Zaletą tej nowości, zdaniem pani dyrektor, byłby stały kontakt agencji z rolnikiem:

- To znaczy ideą tego, tak przynajmniej tłumaczy Komisja, nie jest sankcjonowanie rolnika - czyli wyłapywanie, że po tym dniu miałeś na przykład, rolniku, dokonać koszenia, nie skosiłeś, w związku z tym my widzimy już na zdjęciu i cię sankcjonujemy – tylko idea jest też taka, że agencja, z pewnym wyprzedzeniem, 2-3 dni wcześniej, widząc, obserwując takie działki – bo chcę powiedzieć, że zdjęcia satelitarne byłyby otrzymywane co 4-6 dni, tak, że w bardzo dużej częstotliwości – agencja widząc wcześniej, że jeszcze coś na tej działce jest nie tak, że rolnik nie wykonał jakiegoś zabiegu, daje mu odpowiednią informację, przypomina. Czyli gdybyśmy wykorzystali te możliwości, to byłyby to możliwości dobre. Z jednej strony dlatego, że rolnicy byliby o tym powiadamiani, natomiast z tej drugiej strony monitoring to niestety pokazuje, że kontrolą na miejscu byłoby objętych już nie 5 proc., tylko praktycznie wszyscy rolnicy.