Najwięcej w Warszawie – bo około 300 osób, w pozostałych województwach, liczba ta nie przekraczała setki.

W Warszawie kolejka przed regionalnym oddziałem Agencji Restrukturyzacji ustawiła się już wczoraj rano. Pierwsi rolnicy złożyli wnioski o godzinie ósmej piętnaście. Teraz cała akcja przyjmowania dokumentów przebiega bardzo sprawnie.

Agencja Restrukturyzacji zmobilizowała wszystkie siły, czynnych jest kilka stanowisk gdzie rolnicy mogą składać dokumenty. Pierwsze wnioski są dostarczane już przesyłkami kurierskimi.
Grzegorz Spychalski Prezes ARiMR: Wszystkie odziały regionalne będą czynne tak długo, aż ostatni rolnik nie zostanie obsłużony. Jak zajdzie taka potrzeba – nawet do godziny 24.00.
O tym które ze złożonych dzisiaj wniosków będą rozpatrywane zadecyduje nie kolejność ich składania, a losowanie. Odbędzie się ono dokładnie za dziesięć dni w centrali Agencji Restrukturyzacji.

W losowaniu kolejności wezmą udział wszystkie wnioski. Ale znalezienie się na początku listy i tak nie przesądza o przydzieleniu pomocy. Dokumenty będą sprawdzane pod względem kompletności. I dopiero po wszystkich uzupełnieniach ostatecznie będzie wiadomo kto otrzyma dofinansowanie. Możliwych beneficjentów, którzy uzyskają dotacje jest około 3 tysięcy.
Przebieg losowania będzie śledzić specjalna komisja w skład, której wejdą przedstawiciele rolników. Będzie tam także nasza kamera.

SZCZECIN

Na otwarcie siedziby zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji czekało dziś około 70 osób. Mimo to, nie było mowy o żadnym zamieszaniu.

Zdaniem pracowników Agencji ten spokój zagwarantowali sobie sami rolnicy, którzy przed ponad trzema tygodniami utworzyli tzw. kolejke społeczną, a dziś wraz z wynajęta ekipą ochroniarzy czuwali nad kolejnością składania wniosków. Zdaniem rolników to jedyna gwarancja, ż wszystko odbędzie się tak jak należy.

ŁÓDŹ

W łódzkiem wcześniej nie było list kolejkowych , ale ci którzy pierwsi składali dziś wnioski spędzili przed biurem agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kilkanaście godzin .
Gospodarze liczą na to że z łódzkiego pozytywnie rozpatrzonych będzie co najmniej kilkaset wniosków .
Dokumenty składane w agencji top tylko ułamek ogólnej liczby wniosków , wielu zdecydowało się wysłać je pocztą . W poprzednich transzach średnio rolnicy z regionu łódzkiego otrzymywali ponad 70 tysięcy złotych unijnych dotacji na inwestycje w gospodarstwach . Urzędnicy liczą, że problem kolejki przed łódzkim biurem agencji uda się rozwiązać około trzynastej. Opolscy rolnicy, którzy przed dwoma tygodniami utworzyli listę kolejkową przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pierwsi złożyli wnioski. Nie było tłoku, bo wcześniej utworzono listę, którą dyrekcja oddziału częściowo uznała. 

OPOLE

Kolejkę przed opolskim oddziałem Agencji utworzyli najwięksi rolnicy regionu, którzy chcą skorzystać z dodatkowych, unijnych pieniędzy na inwestycje w gospodarstwie.
Powołali komitet kolejkowy i pilnowali listy dzień i noc aż do dziś. W ostatnim tygodniu kolejka zaczęła maleć i z 230 nazwisk zostało 96.
Tymczasem dyrekcja opolskiego oddziału Agencji częściowo uznała listę. Dlatego dziś nie było tłoku. Rolnicy wciąż obawiają się, że pieniędzy jest zbyt mało: na Opolszczyźnie – tylko 6 i pół mln. zł, co może wystarczyć dla kilkudziesięciu gospodarzy.

Źródło: Agrobiznes