Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. to  15,2 mld złotych (w ub.r. - 14,8 mld złotych).

Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.3782 zł (w 2018 r. - 4.2774 zł).

Więcej: Euro do dopłat po 4.3782 zł

Dziś poznamy stawki dopłat bezpośrednich, euro droższe niż w ubiegłym roku

Projekty rozporządzeń ministra rolnictwa podają następujące stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich (w nawiasie dla porównania stawki ubiegłoroczne i te z 2017 r.):

·         jednolita płatność obszarowa – 471,64 zł/ha;  (459,19 zł/ha; 461,55 zł/ha),

·         płatność za zazielenienie –  316,54 zł/ha; (308,18 zł/ha; 309,77 zł/ha),

·         płatność dla młodych rolników – 165,10 zł/ha;  (175,62 zł/ha; 214,82 zł/ha),

·         płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – 184,98 zł/ha; (178,01 zł/ha; 177,02 zł/ha),

·         płatność do bydła – 302,77 zł/szt.; (293,04 zł/szt.; 291,03 zł/szt.),

·         płatność do krów – 387,29 zł/szt.; (373,70 zł/szt.; 371,46 zł/szt.),

·         płatność do owiec – 104,08 zł/szt.; (101,39 zł/szt.; 101,85 zł/szt.),

·         płatność do kóz – 51,95 zł/szt.; (54,78 zł/ szt.; 60,08 zł/szt.),

·         płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych

– płatność do strączkowych na ziarno (<=75 ha) – 765,80 zł/ha; (721,04 zł/ha; 606,52 zł/ha),

- płatność do strączkowych na ziarno (>75 ha) –  382,90 zł/ha; (360,52 zł/ha; 303,26 zł/ha),

- płatność do pastewnych – 463,71 zł/ha; (438,71 zł/ha; 386,46 zł/ha),

* płatność do powierzchni uprawy chmielu – 2 054,33 zł/ha; (2129,87 zł/ha; 2 198,06 zł/ha),

* płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych – 1 110,09 zł/ha; (1065,89zł/ha; 1 163,02 zł/ha),

* płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych – 1 524,18 zł/ha; (1495,63 zł/ha; 1 563,46 zł/ha),

* płatności do powierzchni uprawy pomidorów – 2 250,81 zł/ha; (3320,78zł/ha; 1654,3 zł/ha),

* płatność do truskawek – 1 136,95 zł/ha; (1054,35 zł/ha; 1 118,75 zł/ha),

* płatności do powierzchni uprawy lnu – 569,14 zł/ha; (486,12 zł/ha; 374,86 zł/ha),

* płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych – 135,44 zł/ha; (235,26 zł/ha; 303,06 zł/ha),

* płatność do tytoniu

– tytoń - grupa Virginia –  3,28 zł/ha; (3,50 zł/kg; 3,82 zł/kg),

- tytoń - grupa pozostałe – 2,31 zł/ha; (2,46 zł/kg; 2,68 zł/kg).

 

Od 16 października mają być płacone zaliczki dopłat bezpośrednich.

Więcej o tegorocznych zasadach wypłaty zaliczek:

W tym roku po raz pierwszy będą zaliczki płatności obszarowych z PROW

Więcej o ubiegłorocznych stawkach:

Są stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok