W woj. podkarpackim na modernizację gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakończonym naborze zaplanowano 49 mln zł.

- Okazało się, że zainteresowanie jest ponad trzykrotnie większe. W związku z tym będziemy zabiegali o dodatkowe środki - powiedział Ordyczyński.

Jego zdaniem, "duże zainteresowanie dofinansowaniem modernizacji gospodarstw jest bardzo dobrym sygnałem". - Świadczy o tym, że na Podkarpaciu rolnicy chcą inwestować w swoje gospodarstwa i rozwijać produkcje rolną. Jest potencjał, który warto wykorzystać - podkreślił dyrektor.
Najwięcej wniosków dotyczyło zakupu maszyn i urządzeń rolniczych oraz rozbudowy obiektów gospodarczych, np. chlewni. O unijne środki najczęściej ubiegali się rolnicy z powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego i mieleckiego.

Rolnicy mogli maksymalnie ubiegać się o kwotę 300 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków UE waha się od 40 do 60 proc. inwestycji.

Na Podkarpaciu był to czwarty nabór wniosków na modernizację gospodarstw. W poprzednich, które przeprowadzono w 2007, 2009 i 2011 r., dofinansowano 1540 gospodarstw na kwotę 177 mln zł.

W Polsce na modernizację gospodarstw w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przewidziano 8,5 mld zł. Dotychczas rolnicy w ARiMR złożyli na ten cel 78 tys. wniosków. 90 proc. z nich otrzymało dofinansowanie.