Jak przypomniał w środę na konferencji prasowej w Rzeszowie wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został wydłużony o dwa lata, co w praktyce oznacza możliwość realizacji projektów do 2025 r.

Pilch stwierdził, że jeżeliby nie było tego wydłużonego okresu PROW, to w gminach wiejskich byłoby "kilka lat martwych", jeśli chodzi o inwestycje. "Nie byłoby dedykowanych dla tych obszarów środków. Dlatego dobrze się stało, że Komisja Europejska podjęła taką decyzję o wydłużeniu tego okresu" - dodał.

Podkarpacie w związku z wydłużeniem perspektywy PROW otrzymało dodatkowe ponad 108 mln zł, co oznacza zwiększenie dotychczasowej alokacji tego programu o ponad 55 proc. Po zwiększeniu budżetu PROW o dodatkowe środki, łączna kwota wsparcia dla województwa podkarpackiego w ramach tego programu wynosi ponad 303 mln euro, czyli blisko 1,4 mld zł.

Obecna na konferencji dyrektor departamentu PROW w podkarpackim urzędzie marszałkowskim Magdalena Sobina powiedziała, że pierwsze nabory z dodatkowej puli ogłoszone zostaną w I kwartale br. "Na razie ogłosiliśmy tylko jeden nabór - na scalenia gruntów, mamy pełną dokumentację i możemy ten nabór przeprowadzić. Pozostałe chcemy ogłosić jeszcze w tym kwartale" - powiedziała.

Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone na pięć obszarów. Pierwszy to gospodarka wodno-ściekowa, na który będzie przeznaczona kwota 27 mln euro, na budowę lub przebudowę dróg wydanych zostanie dodatkowe 20 mln euro, na scalania gruntów - ok. 43 mln euro, na program Leader - dodatkowe ponad 14,5 mln euro, i na zarządzanie zasobami wodnymi - 3,7 mln euro.

Jak podano na konferencji, do tej pory w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 udało się zakontraktować środki w wysokości przekraczającej 839 mln zł, czyli 96 proc. alokacji podkarpackiego PROW. Zawarto 2147 umów, w ramach nich m.in. scalono ok. 30 tys. ha gruntów, przebudowano lub wybudowano ok. 260 km dróg, powstało ponad 750 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano lub przebudowano 13 oczyszczalni ścieków i 20 stacji uzdatniania wody.