Pieniądze na scalenia w tych trzech powiatach pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski złożone przez trzy samorządy zostały wybrane do dofinansowania w ramach trzeciego już naboru projektów na scalenia w regionie.

Jak zaznaczył Leyko pierwsza umowa na realizację scalenia została już podpisana. - W sumie takich umów podpiszemy 13 na łączną kwotę blisko 69 mln zł. Za te pieniądze uda się scalić 5,7 tys. ha gruntów - dodał.

W ramach obecnej edycji PROW na Podkarpaciu do tej pory zostały przeprowadzone dwa nabory. Wartość podpisanych umów to ponad 164 mln zł, a łączny obszar scalonych gruntów wyniesie ponad 15,6 tys. ha.

Do rozdysponowania z PROW pozostało jeszcze blisko 100 mln zł, według urzędników pozwoli to na objęcie scalaniem ok. 8 tys. ha. Obecnie trwa kolejny, czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy na scalenia.

Jak przypomniał Leyko, w perspektywie finansowej 2014-2020 województwo podkarpackie na scalanie gruntów otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju środków - 77,5 mln euro, czyli prawie 333 mln złotych. - Tak duża pomoc, pięciokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ok. 30 tys. hektarów gruntów. Czyli trzy razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków - zaznaczył.

Jak przyznał Leyko, Podkarpacie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. - Chcemy, aby sektor rolniczy był konkurencyjny, dlatego tak duży nacisk kładziemy na scalenia gruntów - powiedział rzecznik.