Jak poinformował dyrektor WUP Konrad Fijołek, głównym celem konkursu ma być wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które mają utrudniony dostęp do przedszkoli.

- Dofinansowanie uzyskać mogą dwa typy projektów. Pierwszy zakłada tworzenie przedszkoli, w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego, w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu, stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - powiedział Fijołek.

Drugi typ projektów, które mają szanse na dofinansowanie zakłada wsparcie istniejących przedszkoli (lub innych form wychowania przedszkolnego) na terenie całego województwa. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych.

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą m.in. organy prowadzące przedszkola, stowarzyszenia i fundacje. Wnioski można składać do 12 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub oddziałach zamiejscowych urzędu w Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad przygotowania i realizacji projektów będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 23 maja br. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu mogą śledzić online przebieg spotkania za pośrednictwem strony internetowej.

Jak podkreślił dyrektor rzeszowskiego WUP, od 2007 roku na zmniejszanie nierówności w dostępnie do edukacji przedszkolnej urząd przekazał 93,5 mln zł. - W ramach projektów przyjętych do realizacji utworzono 219 przedszkoli, a 227 istniejących już placówek otrzymało od nas wsparcie. Łącznie w różnych formach edukacji przedszkolnej uczestniczyło ponad 15 tys. dzieci w wieku od 3 do 5 lat - dodał Fijołek.