Mieczysław Kazimierz Baszko, wicemarszałek województwa podlaskiego, dostrzega możliwość uzupełnienia nowego PROW środkami z RPO:

- Na niektóre działania w nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest przeznaczonych mniej środków, ale jako samorząd województwa zabiegamy o to, aby w Regionalnym Programie Operacyjnym ująć – i już to zostało zrobione - potrzebne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową, małą retencję, scalanie gruntów, GIS - zapowiada. - Potrzebne są środki na podniesienie jakości życia na terenach wiejskich i staramy się je zabezpieczyć. Chcemy dobrze wykorzystać środki, które są dostępne w Polityce Spójności z RPO na tereny wiejskie. Na pewno chciałoby się więcej pieniędzy w nowej perspektywie, ale to, co mamy zaplanowane, nie będzie mniejsze i będzie wystarczające na dokończenie pewnego etapu inwestycyjnego w naszym województwie.

Zdaniem wicemarszałka, województwu mogłoby znacznie pomóc rekompensowanie strat wynikających z objęcia programami ochrony.

- Samorząd województwa wraz z samorządami gmin mającymi największe obszary w programie Natura 2000 od trzech już lat zabiega w Ministerstwie  Środowiska i Ministerstwie Rolnictwa o rekompensaty dla samorządów i rolników – są one potrzebne, bo aż 42 proc. obszaru naszego województwa jest chronione – mówi Mieczysław Kazimierz Baszko. - Dochodowość gmin i rolników objętych programami ochrony zmniejsza się, dlatego takie rekompensaty są potrzebne.