W środę w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy z podmiotami, których projekty wybrano w konkursie.

Pieniądze dostanie 65 podmiotów. Zrealizują one projekty o wartości 33,5 mln zł, które przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz promocji tych terenów, co wpłynie m.in. na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Jak poinformował Maciej Mioduszewski z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. np. na adaptację nieużywanych budynków na potrzeby społeczności lokalnej, budowę kanalizacji czy renowację kościoła.

Gmina Dobrzyniewo Duże otrzymała np. dofinansowanie na zagospodarowanie terenów wokół gminnej plaży. Chce wybudować m.in. pomieszczenia sanitarne, a także parking przy plaży. Koszt projektu to blisko 1,5 mln zł.

Zaś gmina Lipsk zaadoptuje np. na potrzeby społeczności lokalnej budynek po szkole podstawowej w Krasnem. Będzie to kosztować około 920 tys. zł. We wsi Karolin za 470 tys. zł będzie przeprowadzony remont dachu i ścian kościoła.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest realizowany na terenie całej Polski i ma pomóc w rozwiązaniu problemów polskiego rolnictwa. Samorząd województwa dzieli dotacje dotyczące odnowy i rozwoju wsi. Do tej pory w Podlaskiem na takie działania z UE zostało przeznaczonych blisko 75 mln zł na 250 projektów wyłonionych w trzech konkursach.