Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Podlaskiem działa 16 Lokalnych Grup Działania. To organizacje mające status fundacji lub stowarzyszeń, skupiające różne podmioty. Ilość pieniędzy, którymi dysponują zależy od liczby mieszkańców jaka jest na ich terenie.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W ma do rozdysponowania 1 mln 075 tys. zł. Nabór wniosków ruszył w piątek i potrwa do połowy listopada. N.A.R.E.W dysponuje sumą 458,1 tys. zł na tak zwane małe projekty, 237,1 tys. zł trafi na odnowę wsi (wnioski do 15 listopada), 173,5 tys. zł na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej a 207 tys. zł będzie przeznaczone na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wnioski do 16 listopada).

Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna" rozda w konkursach kwotę prawie 1,2 mln zł. Wnioski można składać do 9 listopada. Na tak zwane małe projekty - 275 tys. zł, na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 130 tys. zł, na rozwój mikroprzedsiębiorstw - 360 tys. zł, a na odnowę i rozwój wsi - 420 tys. zł.

Jak podawał w połowie 2012 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku, podlaskie wsie na odnowę i aktywizację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od 2007 roku otrzymały 53,1 mln zł za pośrednictwem lokalnych grup działania. W 2013 roku będzie jeszcze do zdobycia 45,1 mln zł.

Pieniądze te są przeznaczane na wiele form, które mają pobudzać aktywność i rozwój społeczności wiejskich poprzez wspólne działania realizowane przez różnych partnerów społecznych czy gospodarczych. Działania te mają być spójne z lokalnymi strategiami rozwoju, które opracowują LGD.

Pieniądze trafiają m.in. na remonty wiejskich świetlic, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wsiach (np. remonty chodników, skwerów, zagospodarowanie otoczenia), remonty zabytkowych obiektów sakralnych, rozwijanie turystyki (organizowanie festynów, imprez kulturalnych, zakup kajaków, rowerów), wspieranie lokalnych tradycji (np. zakup strojów na potrzeby zespołu ludowego, wydawnictwa). Powstają też place zabaw, boiska, remontowane są pomniki.

O efektach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie mowa 9 listopada w Szepietowie (Podlaskie) podczas konferencji naukowej na ten temat. Jak powiedział PAP Robert Korczak z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, będą o tym mówić naukowcy z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Będzie też prezentacja osiągnięć wybranych podlaskich Lokalnych Grup Działania.

W Polsce jest ponad 300 Lokalnych Grup Działania.