W poniedziałek ruszył nabór wniosków w Programie odnowy wsi województwa podlaskiego. Można je składać do 7 maja - poinformował na konferencji prasowej członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski.

- Są to pieniądze być może niewielkie, ale są długo oczekiwane przez mieszkańców wsi - powiedział Krajewski. Mówił, że to dodatkowe wsparcie poza innymi programami.

Krajewski powiedział, że pieniądze te mają się przyczynić do modernizacji obszarów wiejskich, zwiększania ich bezpieczeństwa i podnoszenia atrakcyjności o miejsca do wypoczynku i turystyki. Chodzi też o wspieranie inicjatyw lokalnych, społecznych, oddolnych, które służą np. podnoszeniu tożsamości regionalnej.

W ramach konkursu można się starać o dotacje na np. remonty obiektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, sportowym. - Mówimy o świetlicach, domach kultury, placach zabaw, salach zabaw, miejscach, które mają służyć wypoczynkowi, spotkaniom rekreacyjnym - powiedział Krajewski.

Można się starać także o pieniądze na remonty wiejskich bibliotek i ich wyposażenie, np. w komputery, książki, regały, stoliki. Wsparte mogą też być niewielkie inwestycje, które służą poprawie bezpieczeństwa takie jak np. progi zwalniające, lustra poprawiające widoczność na drodze, przystanki autobusowe, budowa chodników, przejść dla pieszych.

Urząd marszałkowski dołoży do 50 proc. wartości danej inwestycji, jednak nie więcej niż 10 tys. zł. Z jednej gminy może pochodzić jeden wniosek.

Sołectwa zgłaszają się do gmin, a gminy starają się o środki z urzędu marszałkowskiego. W czerwcu podział pieniędzy ma zaakceptować sejmik województwa podlaskiego. W lipcu zaplanowano podpisywanie umów, projekty muszą być rozliczone do końca 2018 r.