W środę w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy z każdą z gmin, która otrzymała dofinansowanie. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, czy zakupy i inwestycje poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców wsi.

Marszałek województwa Jerzy Leszczyński poinformował PAP, że o taką formę pomocy wnioskowało 70 gmin z regionu, a łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 650 tys. zł i pochodzi z budżetu województwa. Każda z gmin otrzyma po ok. 10 tys. zł. Szacowana wartość zrealizowanych zadań wyniesie ponad 1,7 mln. zł. "Dotacja jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych przy założeniu wkładu własnego beneficjenta nie niższego niż 50 proc. kosztów inwestycji" - powiedział marszałek.

- Małe miejscowości potrzebują też wsparcia. Myślę, że to są dobrze wydane pieniądze, bo aktywizują przede wszystkim lokalną społeczność i dalej myślę, że dzięki temu nowe pomysły mogą się rodzić - podkreślił Leszczyński.

- Każda z gmin mogła złożyć tylko jeden wniosek na jedno sołectwo - zaznaczyła w rozmowie z PAP burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Gmina trzymała dofinansowanie dla miejscowości Lipina. Burmistrz poinformowała, że kwota 10 tys. zostanie przeznaczona na remont świetlicy, która powstaje w budynku po byłej mleczarni. Przy jej przebudowie pracują mieszkańcy wsi.

- Potrzebują wyposażenia w postaci maszyn do gotowania, lodówki, stołów, krzeseł, obok powstanie też plac zabaw, więc chcemy im w tym pomóc - powiedziała Kulikowska i dodała, że w przyszłości świetlica ma służyć nie tylko jako miejsce spotkań, ale także miejsce, gdzie będzie można się czegoś nauczyć, "gdzie można stworzyć coś dobrego, coś lokalnego, co z czasem będzie można sprzedawać".

Wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka poinformowała PAP, że dzięki dofinansowaniu na terenie wsi Grabowiec zostaną zamontowane urządzenia rekreacyjne. Rajecka powiedziała, że gmina do inwestycji dołoży 22 tys. zł, ale dodała, że stworzenia takich miejsc w małych miejscowościach jest szansą na aktywizację mieszkańców.

Członek zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski, gratulując samorządowcom powiedział, że przyznanie dofinansowania wynikało z potrzeb jakie były zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości do samorządów lokalnych. Podkreślił, że nie w każdym samorządzie istnieje fundusz sołecki, stąd właśnie taka potrzeba wsparcia wsi.

Urząd podkreślił, że Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa, które mogły do niego zgłosić zadania wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb sołectw i podnoszenie jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. Na terenie województwa podlaskiego znajdują się 23 gminy miejsko-wiejskie i 82 gminy wiejskie. Urząd zapowiedział, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.