Poinformował o tym na konferencji prasowej podlaski poseł Robert Tyszkiewicz (PO). Jak mówił, dziś w Mielniku dojdzie do spotkania w tej sprawie m.in. władz samorządowych regionu i wojewody podlaskiego z wiceminister rozwoju regionalnego Iwoną Wendel.

Podlaskie chce, by takie priorytety dało się zrealizować z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020, który jest właśnie przygotowywany. To projekt wsparcia dla pięciu najbiedniejszych regionów w kraju.

W obecnej edycji realizowany jest ze środków UE oraz krajowych, to w sumie ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.

Tyszkiewicz mówił, że przedstawiciele regionu będą zabiegać, by część pieniędzy z tego programu w latach 2014-2020 była dostępna w konkursach, niekoniecznie - jak mówił - na megainwestycje.

Województwo podlaskie chce zgłosić do tego programu zadania, które pomogłyby wykorzystać potencjał środowiska naturalnego regionu, gdzie są m.in. cztery parki narodowe. Dlatego jednym z zadań przy wykorzystaniu pieniędzy z tego źródła miałby być zrównoważony rozwój parków narodowych i otoczenia wokół nich. Kolejnym - projekt powstawania bazy uzdrowiskowej, co m.in. przyczyniłoby się do napływu turystów i kuracjuszy nie tylko w kilkumiesięcznym sezonie letnim.

Trzeci priorytet to tworzenie parków kulturowych i historycznych, także biorąc pod uwagę obecność w regionie mniejszości narodowych. - Forma nowoczesna, atrakcyjna dla turysty europejskiego - mówił Tyszkiewicz.

- Będziemy przekonywali panią minister, by te trzy priorytety znalazły się w programie Rozwój Polski Wschodniej - dodał poseł. Pytany przez dziennikarzy przyznał, że na razie trudno ocenić, ile pieniędzy potrzeba na realizację takich pomysłów w regionie.

Mówił, że "taki jest zamysł rządu", by w programie było więcej pieniędzy, a plan minimum to utrzymanie obecnego poziomu budżetu tego programu.

Apelował do ekspertów, przedstawicieli różnych środowisk z regionu, by włączyli się w przygotowywanie priorytetów województwa, do których można byłoby przekonać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i - jak mówił - zapisać w programach centralnych.