Beneficjentem umowy jest gmina Będzino, która otrzyma 446 tys. zł na budowę we wsi Mścice obiektu kultury nazwanego Domem Ludowym. Wartość całej inwestycji oszacowano na 1,2 mln zł.

Obiekt, jak ocenił wójt Będzina Henryk Broda, powinien powstać do września br. Znajdzie się w nim sala ze sceną, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczeniem dla koła gospodyń wiejskich. Z Domu Ludowego, jak wyliczył wójt, będzie mogło korzystać 2,9 tys. osób.

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podczas podpisywania umowy poinformował, że na PROW w latach 2007-2013 w regionie przeznaczono prawie 540 mln zł. Z przedstawionych przez wicemarszałka danych wynika, że z tej kwoty wykorzystano dotychczas 440 mln zł.

W ramach PROW realizowanych jest sześć działań (podprogramów). Największym z nich pod względem finansowym - 254 mln zł - są "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". W ramach tego działania rozdysponowano dotychczas 209 mln zł.

Natomiast najbardziej zawansowanym pod względem wykorzystania pieniędzy (94 proc.) jest działanie "Odnowa i rozwój wsi", na które przeznaczono 86 mln zł. Z kwoty tej zakontraktowano już 80 mln zł.