W związku ze zmianą zasad funkcjonowania płatności obszarowych od 2023 roku wynikających z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o jak najszybsze udostępnienie i upowszechnienie wśród rolników informacji o szczegółowych zasadach przyznawania ww. płatności.

- Obecnie zakończyły się żniwa rzepakowe i zbliżają się ku końcowi zbiory zbóż, stąd rolnicy muszą zaplanować prace polowe i zasiewy na przyszły rok. Sprawa jest niezmiernie istotna ponieważ od podjętych obecnie decyzji będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem konkretnych przepisów i w oparciu o informacje wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty finansowe - podkreśla w piśmie samorząd rolniczy.

Dlatego - biorąc pod uwagę brak dostępu do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o płodozmianie - Prezes KRIR zawnioskował do wicepremiera Henryka Kowalczyka o przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności obszarowych dla wszystkich rolników.

- Konieczne jest także bardzo szybkie wydanie krajowych przepisów regulujących nowe zasady płatności i przekazanie wiedzy na ten temat wszystkim rolnikom - zaznacza też Wiktor Szmulewicz.