PRZEGLĄD PRASY: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje programy, w ramach których przedsiębiorcy mieliby dostawać dotacje.
W Sejmie odbyła się zorganizowana przez samorząd miasta Stalowa Wola oraz Instytut Sobieskiego debata na temat szans rozwoju biedniejszych części kraju. Z badań wynika, że zagraniczni inwestorzy najchętniej lokują swoje pieniądze w przedsięwzięciach realizowanych na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Podlasie, Lubelszczyzna oraz województwo świętokrzyskie zamykają ranking atrakcyjności inwestycyjnej regionów w 2007 r.

Warto wykorzystywać środki dostępne w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Unijne środki w znacznej części ułatwiają budowanie dróg i sieci telekomunikacyjnych. Wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński uważa, że szansą dla zacofanych regionów są inwestycje w sektor usług oraz w innowacje. - Należy też restrukturyzować silne na tych terenach rolnictwo - stwierdza Kwieciński.

Źródło: Parkiet