W ramach XV konsultacji polsko-niemieckich, które odbywały się dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadzone zostały rozmowy ministrów rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Julii Klöckner, którzy zadeklarowali wolę dalszego zacieśniania i pogłębiania współpracy na rzecz silnego i cyfrowego rolnictwa z uwzględnieniem zrównoważonego rozwój obszarów wiejskich.

Podczas spotkania minister Ardanowski podkreślił, że "najważniejszym problemem, który stoi przed nami jest przyszły budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej". Zwrócił również uwagę, że trudno jest pogodzić rosnące wymagania związane z ochroną środowiska, w tym klimatu, ze zmniejszonymi środkami na realizacje tych ambitnych celów.

Ministrowie obu krajów wskazali również na możliwe zaangażowanie rolnictwa w rozwiązywanie problemów związanych z migracją i ubóstwem na świecie. Ponadto obie strony podkreśliły, wspólne stanowisko w zakresie utrzymania WPR opartej na dwóch filarach oraz braku cięć w budżecie UE na WPR, oraz za systemem płatności bezpośrednich, które są bardzo ważne dla stabilności dochodów rolników.

Niemiecka minister rolnictwa podniosła kwestię gwałtowności zmian klimatycznych, które powodują duże straty w produkcji rolnej, czy to ze względu na suszę czy też nadmierne opady. "Rolnictwo jest niejako ofiarą zmian klimatycznych, a jednocześnie przyczynia się również do anomalii" - powiedziała cytowana w komunikacie po spotkaniu minister Klöckner.

Obie strony wskazały na konieczność zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju oraz niezbędną poprawę warunków życia na wsi i utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy. "Obszary wiejskie w Polsce i Niemczech stoją obecnie przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi oraz zmianą klimatu - podkreślono w komunikacie.

Podczas konsultacji obie strony zadeklarowały wolę dalszego zacieśniania i pogłębiania współpracy Polski i Niemiec na rzecz silnego i cyfrowego rolnictwa. "Zagwarantuje to bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko obu krajów, ale również całej UE, przyczyniając się do walki z głodem na świecie a także do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu rolno-żywnościowym - czytamy.

"Polska i Niemcy są zdecydowane działać na rzecz dalszego rozwoju silnych i atrakcyjnych obszarów wiejskich, a także na rzecz silnej pozycji konkurencyjnej UE na globalnym rynku rolnym, gdzie cyfryzacja zyskuje na znaczeniu i pozwolą na najbardziej optymalne osiągniecie celów stawianych przed współczesnym rolnictwem" - dodano.

We wspólnym oświadczeniu ministrów rolnictwa pokreślono również, że tegoroczne, piętnaste Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe mają szczególne znaczenie z uwagi na obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy tej okazji minister Julia Klöckner zaprosiła polskiego ministra na tragi Zielony Tydzień w Berlinie, podczas których odbędzie się szczyt z udziałem ponad 70. ministrów rolnictwa. Zaproszenie zostało przyjęte, a minister Jan Krzysztof Ardanowski zaprosił swoją rozmówczynię do odwiedzenia polskiego stoiska na targach w Berlinie.