Dotychczas pozyskaliśmy 17,3 mld euro funduszy unijnych (21 proc. wszystkich środków wypłaconych państwom członkowskim). Za nami są Hiszpanie z 8,8 mld euro, Niemcy z 7,9 mld euro oraz pozostałe kraje UE: Węgry - 6,5 mld euro, Portugalia - 5,8 mld euro, Czechy - 5,6 mld euro, Grecja - 5,2 mld euro, Włochy - 4,8 mld euro, Wielka Brytania - 3,2 mld euro, Francja - 3 mld euro, Słowacja - 2,5 mld euro, Litwa - 2,5 mld euro, Rumunia - 2,9 mld euro, Bułgaria - 1 mld euro, Łotwa - 1 mld euro, Słowenia - 0,9 mld euro, Finlandia - 0,9 mld euro, Szwecja - 0,8 mld euro, Estonia - 0,6 mld euro, Belgia - 0,5 mld euro, Irlandia - 0,4 mld euro, Holandia - 0,4 mld euro, Austria - 0,3 mld euro, Dania - 0,1 mld euro, Cypr - 0,1 mld euro, Luksemburg - 0,1 mld euro oraz Malta - 0,1 mld euro. Dotychczas, KE wypłaciła państwom członkowskim średnio 24 proc. środków w stosunku do planowanej alokacji. W przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 27 proc.

Fundusze unijne są istotnym elementem działań antykryzysowych. Udział funduszy unijnych w polskim wzroście PKB w 2010 roku wyniósł aż 0,7 proc. Za środki z UE m.in. budowane są drogi, rozbudowywane są porty lotnicze, rozpoczął się program modernizacji dworców i linii kolejowych, budowana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, realizowane są projekty w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, modernizowane bądź budowane są parki technologiczne, ośrodki i laboratoria naukowe, dofinansowywane są nowe miejsca pracy i inwestycje realizowane przez przedsiębiorców.

* * *

Forum Funduszy Europejskich to najważniejsza i największa w Polsce impreza poświęcona tematyce funduszy unijnych. Forum Funduszy Europejskich jest skierowane zarówno do osób i instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce, jak i do zainteresowanych tą tematyką. W ramach Forum organizowana jest część zamknięta: konferencje i spotkania oraz część otwarta: wystawy z licznymi atrakcjami dla odwiedzających. Jak co roku, w trakcie Forum, goście będą mogli zobaczyć niemal 100 stoisk, na których swe osiągnięcia będą promować instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich, a także beneficjenci, czyli ci, którzy dotacje unijne wykorzystali z sukcesem.