"Prawdopodobnie Polska pozostanie największym beneficjentem z budżetu unijnego ze względu na wielkość kraju i również ze względu, że będzie silnie korzystała z dwóch największych pozycji, czyli z polityki spójności i ze wspólnej polityki rolnej" - wskazał w środę Kwieciński.

Minister powiedział, że to, co "wiemy z deklaracji płynących z Komisji Europejskiej, to że polityka spójności ma obniżoną alokację relatywnie o 7 proc., wspólna polityka rolna o 5 proc., w tym dopłaty bezpośrednie o 4 proc.".

Kwieciński podkreślił, że Polska popiera wstępną koncepcję komisarza Guenthera Oettingera, który opowiedział się za zwiększeniem wkładów krajów członkowskich do wspólnego budżetu. "Obecnie płacą one ok. 1 proc. swojego DNB (dochodu narodowego brutto - PAP).

"Propozycja, która została przedstawiona przez Komisję Europejską daje możliwość rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości budżetu unijnego". "To mecz, który będzie dosyć ciekawym meczem, bo będzie meczem, w którym każdy będzie chciał być wygrany" - mówił w środę na spotkaniu z dziennikarzami Kwieciński.

- Jest to budżet, który również stawia akcenty (...) na nowe pozycje, które wcześniej były w mniejszym stopniu uwidocznione w budżecie, albo w ogóle wręcz nowe, które się w tej chwili pojawiły - zaznaczył szef MIiR.

Dodał, że "jest znaczące zwiększenie finansowania na program Erasmus plus", który jest bardzo znany w społeczeństwie europejskim, szczególnie wśród ludzi młodych.

Większe środki, jak zaznaczył Kwieciński, mają być przeznaczone na badania i rozwój, "a więc kontynuację programu Horyzont". - Mamy znacząco zwiększone środki na politykę migracyjną, na ochronę granic, na migrantów, na uchodźców, nowe znaczące środki na politykę obronną, na politykę bezpieczeństwa - wyliczył.

Minister podkreślił, że te nowe priorytety "mają swoje odzwierciedlenie w budżecie unijnym".

Jak zaznaczył szef MIiR, na razie nie znamy szczegółów, jak będzie wyglądał podział tych środków na poszczególne kraje. - Te szczegóły poznamy pod koniec miesiąca, kiedy pojawią się propozycje rozporządzeń unijnych - wskazał.

Odnosząc się, do kwestii budżetowych ważnych dla Polski, Kwieciński wskazał m.in. na politykę spójności. - Udało nam się osiągnąć to, że polityka spójności, wspólna polityka rolna mają silne odzwierciedlenie w tym budżecie. Również udało nam się zażegnać pewne zagrożenia, które się wcześniej pojawiały, a mianowicie dotyczące znaczących cięć w tych najważniejszych politykach, kosztem finansowania nowych priorytetów - zaznaczył.

Jak podkreślił Kwieciński są propozycje zwiększenia wkładu krajów członkowskich do budżetu, - Mamy jednocześnie deklaracje ze strony parlamentu europejskiego, który chciałby widzieć jeszcze większe kontrybucje z krajów członkowskich sięgające nawet 1,3 proc. DNB - powiedział. Dodał, że "czekają nas niełatwe rozmowy w najbliższych miesiącach".