Program Polska Wschodnia będzie kontynuacją dotychczasowego programu Rozwój Polski Wschodniej, z którego na lata 2007-2013 województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie - jako najbiedniejsze regiony w UE - miały ponad 2,2 mld euro na wyrównywanie poziomu rozwoju.

25 października resort rozwoju regionalnego zakończył konsultacje społeczne nad nowym programem; odbyły się one we wszystkich regionach, które będą z niego korzystać. Sukiennik poinformował, że zgłoszono szereg uwag, ale jeszcze nie wiadomo, które z nich będą uwzględnione.

Szansę na przyjęcie ma na przykład propozycja z regionów, by nie wprowadzać ograniczeń wiekowych w nowym działaniu w programie, które ma być skierowane do osób chcących rozpocząć innowacyjną działalność gospodarczą. MRR chciało to wsparcie skierować przede wszystkim do ludzi młodych od 25-35 roku życia, gdyż badania wskazują, że ta grupa jest odpowiedzialna za poziom migracji ludności z Polski Wschodniej. Sukiennik mówił podczas obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku, gdzie prezentowano program, że władze w regionach opowiadają się za zniesieniem tego ograniczenia wiekowego po to, by lepiej wykorzystać biznesowy potencjał.

MRR nie podaje jeszcze ostatecznych szczegółów, jak ma wyglądać to nowe działanie dla osób mających innowacyjne pomysły na biznes i ile będzie na to środków, ale już np. wiadomo, że wsparcie będzie kilkustopniowe. Osoba z pomysłem, zanim otworzy firmę, będzie miała szanse sprawdzić, czy jej pomysł ma szanse na sukces, na rozwój, np. poprzez ocenę, weryfikację przez naukowców, menedżerów. Najlepsze pomysły mają szanse na "konkretne" wsparcie finansowe, by do założenia firmy doszło.

Program ma przede wszystkim służyć poprawie konkurencyjności i innowacyjności makroregionu wschodniego, który wciąż pozostaje w tyle za innymi regionami. Na szeroko rozumianą przedsiębiorczość będzie przeznaczona blisko połowa środków w programie. Wsparty też będzie szczególnie transport w miastach wojewódzkich oraz kolej. Na infrastrukturę trafi nieco ponad połowa pieniędzy z programu.

Z najnowszych przedstawionych w Białymstoku informacji wynika, że na Innowacyjną Polskę Wschodnią będzie przeznaczonych 485 mln euro, na przedsiębiorczość 474,4 mln euro, na nowoczesną infrastrukturę transportową 843,3 mln euro, na infrastrukturę kolejową 280,4 mln euro.