Czego dotyczą te zwroty? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo wyjaśniło, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 14 lutego 2012 r., wyłączającą z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 2012/89/UE, Polska ma zadeklarować kwotę w wysokości 1.245.393,63 zł, z tytułu nierozliczenia kwot odzyskanych w ramach EFRG za rok 2008.

Przedmiotowa kwota korekty zostanie rozliczona z wydatkami za kwiecień 2012 r., po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o linii budżetowej, na której ma być zadeklarowana przedmiotowa korekta i po przeliczeniu jej po odpowiednim kursie walutowym na euro.