Zwykle po pytaniu o ilość wykorzystanych środków z pomocy publicznej w tym z puli de minimis rolnicy szukają odpowiedzi w dokumentach lub w ARIMR. Z dokumentami jak to z dokumentami: czasem nie mamy ich wszystkich w jednym miejscu, a pytani o sprawę pracownicy ARIMR, nie udzielają odpowiedzi, bo sami nie mają dostępu do takich danych. 

Pomoc de minimis a obowiązek ustawowy 

Okazuje się, że podmioty udzielające pomocy publicznej są zobowiązane ustawą do przekazywania informacji na temat udzielonej pomocy. Aby móc te dane przekazywać, podmioty udzielające pomocy muszą wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP).

Wszystkie podmioty udzielające pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362, z późn. zm.), są zobowiązane do przekazywania w postaci elektronicznej sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy, z wykorzystaniem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP), która znajduje się na stronie internetowej: https://srpp.minrol.gov.pl. - informuje na swojej stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak sprawdzić wysokość pomocy de minimis? Wszystko na kliknięcie 

Skoro więc wszystkie podmioty muszą raportować do systemu, to oznacza, że wszyscy korzystający mogą sprawdzić w systemie, jaką pomoc publiczną otrzymali. A skoro pomoc jest publiczna, to każdy może sprawdzić każdego. Wystarczy wejść na stronę SRPP pod adresem www.srpp.minrol.gov.pl.

Strona główna aplikacji Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej. Fot: Zrzut ekranu srpp.minrol.gov.pl
Strona główna aplikacji Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej. Fot: Zrzut ekranu srpp.minrol.gov.pl

Aby wyszukać szczegóły pomocy przechodzimy do ostatniej linijki i klikamy: przejdź do strony wyszukiwania.

Wtedy przejdziemy do kolejnej podstrony ( zrzut ekranu poniżej) gdzie znajduje się wyszukiwarka. 

Ekran wyszukiwarki pomocy publicznej. Fot: Zrzut ekranu/SRPP
Ekran wyszukiwarki pomocy publicznej. Fot: Zrzut ekranu/SRPP

Wyszukać beneficjenta pomocy publicznej możemy poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę. Wystarczy wypełnić pole z chociażby jednym kryterium wyszukiwania. Jest ich jak widać wiele i można znaleźć konkretne dane dotyczące uzyskanej pomocy publicznej. 

 • Nazwa (imię i nazwisko) beneficjenta:
 • NIP lub PESEL beneficjenta:
 • Kod gminy - siedziby beneficjenta:
 • Forma prawna:
 • Wielkość beneficjenta:
 • Kod PKD (sektor działalności):
 • Podstawa prawna:
 • Program pomocowy:
 • Forma pomocy:
 • Przeznaczenie pomocy:
 • Dzień udzielenia pomocy:
 • Organ przyznający pomoc: 

Po wypełnieniu jednego z pól uzyskamy wyniki  przefiltrowane zgodnie z kryteriami, które wybraliśmy w wyszukiwarce. Warto podkreślić, że dane są aktualne i obejmują pomoc publiczną począwszy od dopłat do paliwa rolniczego po chociażby wypłacaną obecnie rolnikom. Pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. W zestawieniu wyszukiwania podane są konkretne kwoty wypłacone rolnikom od 2017 roku. Można sprawdzić nawet ministra rolnictwa. Uzyskane dane można wyeksportować do pliku .pdf lub .csv w celu dalszej pracy z nimi pracy.

Wykorzystanie pomocy de minimis 

Na stronie głównej znajduje się również aktualizowana kilkanaście razy dziennie informacja o poziomie wykorzystania pomocy de minimis w rolnictwie w danym dniu. 

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 10.07.2023 (20:59) wynosi 260 425 970,94 euro, co stanowi 88,00% - www.srpp.minrol.gov.pl

Poniżej artykuł informujący o stanie wykorzystania pomocy de minimis w ubiegłym roku - w tym chyba wykorzystamy go szybciej.