W ciągu tygodnia ubyło 0,21 proc. limitu - na dzień 14.10.2019 wykorzystanie limitu wynosiło 291 436 615,48 euro, co stanowiło 98,48%, a na dzień  21.10.2019 -  292 841 017,47 euro, co stanowiło 98,96%.

Niemal taki sam wskaźnik co 21 października podawano już  17.10.2019 – wykorzystanie wynosiło 292 052 263,61 euro, co stanowiło też 98,69%.

Dziś natomiast podano: „Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 22.10.2019 wynosi 292 871 311,84 euro, co stanowi 98,97%”.

Czytelnik informuje, że w powiatowej ARiMR dowiedział się, że pomoc po suszy w ramach de minimis nie jest płacona. Oficjalnie nie podano jednak takiej informacji – podobnie jak obwieszczenia ministra o wykorzystaniu limitu de minimis.

Pytaliśmy w MRiRW i w ARiMR, na jaką kwotę i ilu rolnikom wypłacono po suszy pomoc w ramach de minimis i poza tym systemem, oraz ilu rolników skorzystało z pełnych stawek, przewidzianych dla posiadających ubezpieczenie połowy areału. Odpowiedzi nie ma – podobnie jak wyjaśnienia, czy jest wstrzymana pomoc de minimis po suszy, do kiedy była płacona i ilu rolników ją odebrało.

ARiMR podaje tylko, że do 18 października na konta rolników przelała w ramach pomocy suszowej blisko 395 mln zł.

Czytaj też: Na jak długo wystarczy limitu de minimis?

Koniec limitu de minimis, dopłaty do materiału siewnego w 2020 roku

Przyjmowanie wniosków o pomoc po suszy jeszcze trwa.