Jak powiedział wiceminister Kazimierz Plocke, uruchomona została  pomoc krajowa w ramach środków de minimis. Pierwsze rozporządzenie Rady Ministrów  dotyczyło 30 mln zł, z których wypłacono już prawie 22 mln zł. 4 listopada Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie przewidujące pomoc de mnimis w wysokości 106 mln zł. Środki te zostaną uruchomione po opublikowaniu rozporządzenia. Środki te powinny zostać rozdysponowane  do końca grudnia. Pomoc krajowa i unijna dla producentów owoców i warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga, wyniesie łącznie 270 mln zł i zostanie wypłacona do końca tego. 

 Unijna rezerwa na unijny rok budżetowy 2014 w wysokości 424,5 mln euro nie została wykorzystana i wróci do rolników w formie rekompensat dla tych, którzy mieli pomniejszone dopłaty bezpośrednie o współczynnik korygujących. Rozdysponowana została już rezerwa w projekcie budżetu unijnego na  2015 r . rozpoczynający się 1 grudnia 2014 r. Wynosi ona 433 mln euro i przeznaczona została między innymi  na wsparcie producentów owoców i warzyw dotkniętych embagiem.

W ramach rozporządzeń unijnych dla zorganizowanych producentów przeznaczone  zostało łącznie 153,5 mln euro , a dla niezorganizowanych 173 mln euro. Polskie ministerstwo rolnictwa jest cały czas przeciwne różnicowaniu stawek pomocy dla producentów zorganizowanych i niezorganizowanych. Wszyscy producenci powinni otrzymywać pomoc w wysokosci przewidzianej dla członków grup producenckich.

Zgodnie z rozporzadzeniem unijnym 932 na pomoc przeznaczono 125 mln euro, przy czym polscy producenci zgłosili zapotrzebowanie w wysokosci 146 mln euro. Po weryfikacji obniżono je do 26 mln euro. W rozporządzeniu 1031 przewidziano ilość produktów, które miały być wycofane z rynku. Polsce umożliwiono wycofanie 18,7 tys. ton jabłek i gruszek oraz 3 tys. ton pozostałych gatunków owoców i warzyw. W ramach trwającego jeden dzień naboru wniosków producenci zgłosili chęć wycofania z rynku 151,2 tys. ton jabłek i gruszek oraz 28 tys. ton pozostałych owoców i warzyw. Zdaniem MRIRW, zainteresowanie producentów wycofaniem produktów z rynku jest duże.