Od 13 grudnia trwa wypłata pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach powstały w 2022 roku straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Do 23 grudnia na konta bankowe 216,61 tys. rolników ARiMR przekazała ponad 591 mln zł z tego tytułu, z zadekretowanych na ten cel 600 mln  zł.

Wychodzi na to, że ARiMR zdąży wypłacić do końca roku całość przyznanej pomocy klęskowej.

Przypomnijmy, że nabór wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zakończył się 30 listopada 2022 r. Budżet przeznaczony na ten cel to 600 mln zł. W tym czasie rolnicy złożyli ok. 230,5 tys. wniosków o taką pomoc. Po ich przeanalizowaniu okazało się, że wynikająca z nich kwota wynosi 1 149 450 tys. zł. W związku z tym konieczne było ustalenie współczynnika korygującego, który wyniósł 0,52. Po jego zastosowaniu stawki dofinansowania wynoszą:

  • 2 600 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.
  • 5 200 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.