Trwają prace nad przygotowaniem przepisów wdrażających kolejne unijne rozporządzenie w sprawie pomocy adresowanej do producentów warzyw.

20 grudnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. L Nr 366 z 20.12.2014, s. 20).

Na jego podstawie będzie można przeprowadzić kolejne wycofania z rynku m.in. jabłek, gruszek, a także pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków, które nie znalazły miejsca na rynku po wprowadzeniu rosyjskiego embarga.

Przydzielone Polsce ilości produktów, które będą mogły zostać objęte ww. operacjami to 155 700 ton w przypadku jabłek i gruszek oraz 18 650 ton w przypadku pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi – poinformowało MRiRW. Pomoc ma trafić zarówno do producentów zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw, jak i producentów indywidualnych.

Pomoc ma być przyznawana do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi mechanizmami wsparcia.

Dla porównania: limit na pomoc za wycofane pomidory, marchew, słodką paprykę, ogórki i korniszony dla Hiszpanii to 26 650 t, dla Holandii 24 650 t, a Belgii 13 200 t. Polska otrzymała najwyższy limit na wycofanie jabłek i gruszek, kolejna jest Belgia z limitem 21 200 t.

Z powodu sezonowości wywozu do listy produktów kwalifikujących się do wsparcia dołączono cytryny – najwyższy limit pomocy za wycofane pomarańcze, klementynki, mandarynki i cytryny ma Hiszpania - 15 775 t.