Jak informuje ARiMR: ”dla producentów rolnych wg. stanu na dzień 24.10.2019 r. zrealizowano ponad 73 tys. płatności, na kwotę blisko 498 mln zł, w tym:

•   w ramach pomocy de minimis w rolnictwie zrealizowano ponad 20 tys. płatności na kwotę blisko 100 mln zł;

•   poza formułą de minimis (pomoc publiczna) zrealizowano blisko 53 tys. płatności na kwotę ponad 398 mln zł.

Wg. stanu na dzień 23.10.2019 r. wydano ponad 73 tys. decyzji przyznających pomoc, w tym blisko 20 tys. decyzji dotyczyło producentów rolnych, którzy udokumentowali spełnienie wymogu ubezpieczenia co najmniej 50% upraw w gospodarstwie z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.”

Nie odpowiedziano na pytanie, ilu rolników skorzystało z pełnych stawek, przewidzianych dla posiadających ubezpieczenie połowy areału.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 28.10.2019 wynosi 294 015 539,62 euro, co stanowi 99,35%.