Od 14 września trwa nabór wniosków o udzielenie pomocy po suszy dla tych rolników, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy (termin naboru dla tych wniosków ogłoszono 31 sierpnia).

Pierwotnie nabór ten miał się skończyć 28 września, ale 25 września termin został wydłużony do 31 października - wraz z przedłużonym terminem naboru dla rolników ze stratami przekraczającymi 30 proc., który pierwotnie miał się rozpocząć dopiero następnego dnia, tj. 26 września (jak ogłoszono 12 września), i zakończyć 17 października.

Do 25 września ARiMR wydała w związku z tą pomocą 3,8 tys. decyzji – poinformowano wczoraj. Oznacza to, że dziennie (upłynęło 10 dni od rozpoczęcia naboru dla szkód od 70 proc. wzwyż) wydawane jest 380 decyzji, czyli mniej więcej jedna w każdym biurze powiatowym.

Agencja podaje, że do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło do tej pory ok. 55  tys. wniosków od rolników na łączną kwotę ponad 311 mln zł, wydano ok. 3,8 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej kwocie ponad 25,6 mln zł.

Nie podano, ile pieniędzy wypłacono, zaznaczono jednak, że „w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez bardziej poszkodowanych rolników”.

Jak wynika z podanych danych, średnia przyznana pomoc jest niższa niż 7 tys. zł.

Agencja nie podaje, jakiego areału dotyczy ta pomoc i ilu rolników skorzystało z pełnej stawki 1000 zł na ha.

Całość informacji ARiMR w załączniku.

Z innych informacji wynika, że „do wypłaty przekazano 449 wniosków i pieniądze trafiły już na konta rolników”.

Więcej: Ardanowski: Rolnicy dostali już pierwsze wypłaty rekompensat z powodu suszy