Jak wynika ze sprawozdania przedłożonego przez rząd w Sejmie, w ramach tej kategorii udzielono pomocy na kwotę 645 077 078 zł.

Została ona udzielona przez:

- prezesa ANR na sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy rozłożeniu na raty ceny sprzedaży z zastosowaniem preferencyjnego oprocentowania – na kwotę 6 733 010 zł, oraz na pomoc spowodowaną powodzią w 2009 r. – 574 041 zł;

- jednostki samorządu terytorialnego – na kwotę 2 129 578 zł w postaci ulg inwestycyjnych i zwolnień od podatku rolnego oraz jako zwolnienia od podatku od nieruchomości (nie ma możliwości wyłączenia z tej kwoty sektora rolnictwa - informuje rząd) – na kwotę 631 940 449 zł. Z kolei  3 700 000 zł to pomoc na ratowanie dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. Z o.o.

Pomocy na kwotę 201 863 zł udzielono natomiast na gwarancje i poręczenia kredytowe. Pomoc ta została udzielona przez prezesa ARiMR na program mający na celu udzielenie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym – na kwotę 199 847 zł oraz na program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi i huragan w 2010 zł – na kwotę 2016 zł.