W PROW 2007 - 2013 w 2010 roku zostało wprowadzone działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które ma pomóc rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe w odbudowie zniszczeń w majątku i produkcji rolniczej.


O pomoc z tego działania mogą ubiegać się rolnicy, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych utracili powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej liczonej z trzech ostatnich lat i ponieśli starty w majątku trwałym o wartości co najmniej 10 tys. złotych. W ramach takiego wsparcia ARiMR przeprowadziła w latach 2010-2012 pięć naborów wniosków o taką pomoc.

Rolnicy złożyli w nich łącznie 6954 wnioski, w których ubiegali się o przyznanie im blisko 640 mln zł pomocy. Kolejność przyznawania pomocy ustalana była w oparciu o dwa kryteria - wysokość szkód w gospodarstwie oraz wielkość wnioskowanej przez rolnika pomocy.

Dotychczas ARiMR zawarła umowy o przyznaniu pomocy z blisko 4,6 tys. rolników na kwotę nieco ponad 396 mln zł. Do tej pory na konta bankowe rolników, którzy zrealizowali zaplanowane inwestycje związane z przywróceniem produkcji rolniczej i je rozliczyli ARiMR przekazał prawie 218 mln zł.