W trwającym od 9 września do 7 października 2020 r naborze wniosków o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 do biur powiatowych ARiMR wpłynęło ponad 195 tys. wniosków.

Liczba złożonych wniosków w podziale na poszczególne rodzaje produkcji rolnej to:

- 93 363 w zakresie bydła mięsnego;

- 120 986 w zakresie krów typu mlecznego i kombinowanego;

- 34 801 w zakresie świń;

- 3 168 w zakresie owiec;

- 907 w zakresie kóz;

- 388 w zakresie drobiu hodowlanego na potrzeby produkcji jaj kur rzeźnych;

- 3 034 w zakresie kurcząt rzeźnych;

- 483 w zakresie gęsi rzeźnych;

- 816 w zakresie indyków rzeźnych;

- 1 282 w zakresie uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych;

- 1 644 w zakresie uprawy roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej do naliczenia zostało skierowanych ponad 180 tys. wniosków, wynikająca z nich kwota to blisko 1,2 mld zł.

Na takie wsparcie przeznaczono ok. 1,23 mld zł. Maksymalna wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik wynosi 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro). Zgodnie z unijnymi uregulowaniami, łączna pomoc państwa dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 euro (800 000 dla MŚP z tego sektora).

Jak zapewnia agencja, pieniądze zostaną wypłacone do końca tego roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do 16 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze na rzecz 75,5 tys. rolników, przekazując im łącznie 506 mln zł.

Więcej:

Są szczegóły pomocy po koronawirusie

ARiMR: Ruszyła wypłata pomocy z PROW po koronawirusie

Pomoc po koronawirusie z PROW będzie wypłacona w tym miesiącu

Przypomnijmy, że zaproponowano rozszerzenie pomocy po COVID-19 na hodowców świń. Będzie wliczane do limitu 7 tys. euro. Wnioski można składać do 20 grudnia.

Więcej:

Wiceminister: wnioski ws. pomocy dla hodowców świń - do 20 grudnia

Na pomoc po koronawirusie dla hodowców świń jest 175 mln zł