We wtorek w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami gmin umowy o dofinansowaniu realizacji projektów w zakresie likwidacji i modernizacji istniejących źródeł ciepła w regionie. Zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości ponad 58,5 mln zł, w tym 32,4 mln zł stanowi dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W pomorskich gminach: Kępice, Skarszewy, Skórcz, Miastko i Przechlewo oraz w miastach: Kwidzyn i Lębork mają zostać zrealizowane projekty, dzięki którym uda się zlikwidować indywidualne źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz rozbudować lub przebudować systemy zaopatrzenia w ciepło. - Dzięki inwestycjom budynki, które do tej pory ogrzewane były w sposób szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska, zostaną podłączone do miejskiego lub lokalnego systemu ciepłowniczego - podał pomorski urząd marszałkowski.

Dzięki zrealizowanym projektom zmniejszą się koszty ogrzewania, ograniczone zostaną straty na przesyle ciepła oraz zmniejszy się emisja do środowiska zanieczyszczeń ze stosowanych dotychczas źródeł ciepła. Urząd marszałkowski poinformował, że wybudowanych zostanie ponad 6 km sieci ciepłowniczych, a prawie 11,5 km zostanie zmodernizowanych. Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to ponad 14 tys. ton równoważnika CO2.

Po realizacji inwestycji znaczna część infrastruktury zasilana będzie z odnawialnych źródeł energii. W Pomorskiem wśród źródeł energii największy udział ma węgiel. Znaczna część budynków ogrzewanych jest przez indywidualne i szkodliwe dla środowiska źródła ciepła, np. kotły opalane węglem kamiennym czy piece. W części gmin Pomorza niedotrzymywane są standardy jakości powietrza.

Zarząd Województwa Pomorskiego zakontraktował już 52 proc. budżetu programu unijnego przewidzianego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Urząd podał, że jest to najlepszy wynik w kraju. Zarząd zakontraktował do tej pory 759 projektów o łącznej wartości 5,3 mld zł, w tym prawie 3,9 mld zł stanowią fundusze unijne.