Organizuje je Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które działa na terenie 20 gmin województwa podlaskiego i mazowieckiego położonych po obu stronach Bugu.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W poniedziałek ogłoszono dwa konkursy: na tak zwane małe projekty, które mają uatrakcyjnić życie mieszkańców wsi. O pieniądze mogą ubiegać się np. organizacje pozarządowe, gminy czy osoby fizyczne. Drugi konkurs dotyczy większych inwestycji i skierowany jest przede wszystkim do samorządów. Wnioski można składać do 11 marca.

Jak powiedziała prezes LGD "Tygiel Doliny Bugu" Agnieszka Wojtkowska, w konkursie na tzw. małe projekty do podziału jest 1,16 mln zł. Można otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu. O dotację mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia, spółki, gminy, instytucje kultury, parafie, a także osoby fizyczne. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na szkolenia dla mieszkańców, budowę małej infrastruktury czy zagospodarowanie terenu wokół np. świetlicy. Dodała, że dodatkowe punkty otrzymają wnioski, które będą innowacyjne, swoim zasięgiem będą obejmowały więcej niż jedną gminę, czy będą realizowane we współpracy kilku partnerów.

W drugim konkursie, na "odnowę i rozwój wsi" do podziału jest 200 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim gminy, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Maksymalnie mogą uzyskać do 80 proc. unijnej dotacji na daną inwestycję.

Wnioski mogą dotyczyć np. budowy placu zabaw, remontu świetlicy, targowiska czy kościoła. Dodatkowe punkty otrzymają wnioski, które będą stawiać na innowacyjność, a także wpłyną na rozwój infrastruktury w danej gminie. Wojtkowska powiedziała, że liczyć się będzie również wcześniejsze doświadczenie w pozyskiwaniu publicznych środków oraz możliwość zwiększenia wkładu własnego w projekt.

Takich konkursów LGD "Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziła do tej pory dwa, w którym organizacje i samorządy mogły ubiegać się o ponad 5,8 mln zł. Natomiast na tzw. małe projekty LGD przeprowadziła dotychczas pięć naborów, łącznie do podziału było blisko 4 mln zł. Wojtkowska poinformowała też, że w kwietniu, dzięki dodatkowym pieniądzom, jakie zdobyła LGD, będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych konkursów. Do podziału będzie 5 mln zł, na wnioski dotyczące m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, wirtualne panoramy gmin czy rewitalizację centrów kultury.

Z danych urzędu marszałkowskiego w Białymstoku wynika, że łącznie w 2013 roku 16 Lokalnych Grup Działania w regionie będzie miało do rozdysponowania w konkursach 23 mln zł. Konkursy są systematycznie ogłaszane. Dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w tym urzędzie Elżbieta Filipowicz powiedziała, że pieniądze muszą być zakontraktowane do końca 2013 r.